Studieaanbod

Eerste Graad

Wat is de eerste graad?

De eerste graad is een algemeen voor alle Vlaamse scholen. In het eerste jaar van de tweede graad kunnen de leerlingen het gemeenschappelijk pakket combineren met enkele keuze-uren. Deze keuze-uren kunnen wel verschillen van school tot school. In het tweede jaar van de eerste graad kiezen de leerlingen een basisoptie of beroepenveld.

In de eerste graad start je als je het zesde leerjaar van het basisonderwijs hebt beëindigd of als je ouder bent dan 13 jaar. Na het beëindigen van de eerste graad ontvang je een getuigschrift.

Tweede Graad

Wat is de tweede graad?

Vanaf de tweede graad wordt er vakgericht gewerkt. De leerling kiest voor het Algemeen Secundair (ASO), Technisch Secundair (TSO), Beroepssecundair (BSO), Kunstsecundair (KSO) of het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO). Die keuze wordt bepaald door het behaalde getuigschrift, de interesse van de leerling, zijn mogelijkheden en motivatie. Leerkrachten en CLB zijn een belangrijke bron van informatie om een goede keuze te maken.

Je kunt beginnen in de tweede graad als je het tweede jaar van de eerste graad met succes hebt beëindigd of als je de leeftijd van 15 jaar bereikt hebt.

Download hier de brochure Studieaanbod tweede graad (3e & 4e jaar) scholengemeenschap Diest-Tessenderlo

Derde Graad

Wat is de derde graad?

De derde graad verdiept de studies van de tweede graad. In een aantal gevallen zal de leerling na het beëindigen van de tweede graad opnieuw een studierichting moeten kiezen. De derde graad bereidt de leerlingen voor op hogere studies of het uitoefenen van een beroep. Dit is afhankelijk van de richting die je volgt. Leerlingen van het BSO kunnen eventueel opteren voor een zevende jaar.