Verklaringen

Structuur van het onderwijs

Het onderwijs wordt in ons land georganiseerd op het niveau van de Gemeenschappen. De Vlaming Pascal Smet is Minister van Onderwijs in Vlaanderen.

In Vlaanderen bestaan er 3 onderwijskoepels en dat zijn het Gemeenschapsonderwijs, het Stedelijk en Gemeentelijk onderwijs en het Vrij Onderwijs.

Onze scholengemeenschap is een samenwerking tussen alle Vrije (Katholieke) secundaire scholen in Diest en Tessenderlo.

Elke school bewaart zijn autonomie, en daardoor zijn eigen karakter, alhoewel er op heel veel vlakken wordt samengewerkt.

Eerste Graad, Tweede Graad, Derde graad

Het secundair onderwijs is opgebouwd uit 3 graden. De eerste graad bevat het eerste en tweede leerjaar. De tweede graad bevat het derde en vierde leerjaar. De derde bevat het vijfde en zesde leerjaar dat kan aangevuld worden met een derde studiejaar (het zevende leerjaar). Aan het einde kun je een diploma behalen.
Getuigschrift <=> Diploma

Wie het zesde leerjaar in het ASO, TSO of KSO met vrucht beëindigt, krijgt een diploma. Je hebt nu de keuze: of gaan werken, of voortstuderen (wat ook werken is, natuurlijk). Wie het zesde jaar beëindigt in het BSO ontvangt een getuigschrift. Dit getuigschrift geeft een beperkte toegang tot hoger onderwijs. Leerlingen die een specialisatiejaar volgen (het zevende jaar), ontvangen ook een diploma. Zij kunnen wel voortstuderen in elke richting van het hoger onderwijs.

Centrum voor Leerlingen Begeleiding – CLB

Het welzijn en de rechten van het kind staan in onze werking centraal. Samen met onze scholen en andere diensten ijveren we voor zorg en gelijke kansen in het onderwijs voor elk kind.

De werking van een centrum voor leerlingenbegeleiding verloopt vraaggestuurd. Wij gaan in op vragen van de leerling zelf, de ouders of de school.

Enkele tussenkomsten van het CLB gebeuren niet op vraag maar zijn verplicht:

  • Medische onderzoeken
  • Toezicht op inentingen
  • Maatregelen bij besmettelijke ziekten
  • Hulp en opvolging bij problematische afwezigheden

CLB-begeleiding is gratis en gebeurt discreet. De personeelsleden zijn gebonden door het beroepsgeheim en het decreet rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulpverlening.

Op een CLB werken in elk schoolteam mensen met verschillende opleidingen samen.

Wij bieden informatie, hulp of begeleiding op vier domeinen:

  • Leren en studeren
  • Onderwijsloopbaan
  • Gezondheid en lichamelijke ontwikkeling
  • Persoonlijk en sociaal welbevinden

Indien nodig verwijzen we naar een gespecialiseerde dienst.